cookies
STRONA GŁÓWNA   ARTYKUŁY   O KLUBIE   FORUM   SZUKAJ   GALERIA
Nawigacja
RETROTRAKTOR
  STRONA GŁÓWNA
  ARTYKUŁY
  FORUM
  GALERIA
  LINKI
  KALENDARZ
  EKIPA
  KONTAKT
  POCZTA
  PARTNERZY
  FACEBOOK
  WSPÓŁPRACA
  REGULAMIN

O KLUBIE
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  WŁADZE KLUBU
  LISTA CZŁONKÓW
  DOŁĄCZ DO NAS
  KONTAKT

ŁOCHOWICE
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  KONTAKT

STARE BUDY
  O NAS
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  KONTAKT

ARTYKUŁY
  RETROTRAKTOR
  AKTUALNOŚCI
  URSUS
  ZETOR
  LANZ
  CIĄGNIKI
  MASZYNY ROLNICZE
  PROTOTYPY
  RELACJE
  NASZE MASZYNY
  CIEKAWE MIEJSCA
  MODELARSTWO
  DONIESIENIA DAWNEJ PRASY
  WSPOMNIENIA
  PORADY

GADŻETY

Ostatnie Artykuły
II KONKURS ORKI ZABY...
VII WYSTAWA RETROMOT...
PAMIĄTKI I WSPOMNIEN...
OLDTRACTOR ACHAT & V...
PAMIĄTKI I WSPOMNIEN...
Zareklamuj się!
OFERTA EKSPORTOWA NA MTP 1967

Oferta eksportowa na MTP 1967

     Rozwój rolnictwa wymaga m. in. intensywnego wprowadzania postępu technicznego w konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych oraz przekazania rolnictwu maszyn nowoczesnych, wydajnych i sprawnych w eksploatacji. Dzięki ścisłej współpracy zakładów produkujących sprzęt rolniczy z rolnictwem i jego placówkami naukowo-badawczymi, przemysł polski opracował i uruchomił w ostatnich latach wiele nowych typów maszyn rolniczych, które dorównują swym poziomem najlepszym wyrobom zagranicznym. W wyniku wszechstronnych badań laboratoryjnych i polowych nad prawidłowością rozwiązań konstrukcyjnych oraz określeniem przydatności eksploatacyjnej, produkowane maszyny spełniają wymagania, jakie stawia nowoczesne rolnictwo przed konstruktorami tego sprzętu, a w tym nade wszystko zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów ich eksploatacji.
Program produkcji rozszerzany jest systematycznie o nowe maszyny rolnicze, tworzone są zunifikowane rodziny maszyn i wreszcie umocniono bazę mocy produkcyjnej zakładów. Te główne osiągnięcia pozwoliły uzyskać polskiemu przemysłowi maszyn rolniczych należne mu miejsce w światowym przemyśle budowy sprzętu rolniczego i zapewnić odpowiedni start do nowych zadań, tak w zakresie pokrycia potrzeb kraju, jak i na zbyt na rynki zewnętrzne.
Dla zapewnienia należytego rozwoju produkcji eksportowej w przemyśle ciągników i maszyn rolniczych wprowadza się zasadę sprawowania obsługi technicznej eksportowanych wyrobów przez zakłady produkcyjne.
Obowiązek taki istniał oczywiście dotychczas, ale obciążał on centralę handlu zagranicznego. Sprawowanie obsługi technicznej eksportowanych wyrobów polega w szczególności na:
- zabezpieczeniu importerów w dokumentację techniczno-rozruchową,
- sprawowaniu obsługi gwarancyjnej,
- zabezpieczeniu eksportowych wyrobów w części zamienne w okresie gwarancyjnym,
- sprawowaniu obsługi technicznej na zlecenie i rachunek odpowiedniej centrali handlu zagranicznego.
Tegoroczna ekspozycja targowa przemysłu maszyn rolniczych pokazuje przykładowo szereg maszyn, których walory eksploatacyjne docenia już szereg odbiorców zagranicznych oraz krajowych.
Poniżej przedstawiono niektóre dane związane z wyrobami prezentowanymi na tegorocznych Targach Poznańskich.

Narzędzia do uprawy gleby

Na szczególną uwagę zasługuje nowa rodzina pługów ciągnikowych typu Pz. Są to pługi zawieszane o różnej liczbie korpusów płużnych, a więc różnej szerokości roboczej, dostosowane do pracy w różnych warunkach glebowych i terenowych. Nowoczesna i prosta ich konstrukcja oparta jest na zunifikowanej ramie z rur o przekroju prostokątnym. Słupice korpusów płużnych mają przekrój owalno-rurowy. Zastosowano w nich dzielone odkładnice z wymienną piersią, co pozwoliło na 2-krotne zwiększenie trwałości eksploatacyjnej skrzydła odkładnicy. W skład tej rodziny wchodzą również pługi dostosowywane do orki pogłębianej do głębokości nawet 40 cm, jako też pługi podorywkowe pięcioskibowe.
Pługi te zostały wszechstronnie przebadane w różnych warunkach glebowych i uzyskały bardzo pozytywne opinie.Pług zawieszany trzyskibowy z pogłębiaczami Pz-23op.Pług zawieszany pięcioskibowy Pz-525.


Pługi talerzowe zawieszane typu PTz produkowane jako 2- i 3- talerzowe polecane są do orki głębokiej, a szczególnie gleb zadarnionych i nowin. Mogą również pracować na glebach zakamienionych.
Pług talerzowy PTz-2.


Na rynkach zagranicznych znane są i cenione również brony talerzowe przyczepiane typu BTC-2,5 oraz zawieszane BTz-2.


Brona talerzowa ciągnikowa BTz-2.
Brona talerzowa ciągnikowa BTc-2,5.


Niezawodnym i sprawnym narzędziem znanym już na wielu rynkach zagranicznych jest glebogryzarka GGz-1, przydatna głównie do uprawy zadarnionej gleby oraz do spulchniania gleby po orce zimowej, podorywki ściernisk i do prac uprawowych w warzywnictwie i ogrodnictwie.
Glebogryzarka zawieszana GGz-1,6.


Polski przemysł maszyn rolniczych, obok przykładowo tu podanych narzędzi, dysponuje szerokim asortymentem wyrobów przeznaczonych do uprawy gleb, takich jak: kultywatory, spulchniacze, brony, wały i inne. Produkowany jest również znaczny zestaw narzędzi do pociągu konnego.

Maszyny do nawożenia

Do nowoczesnych maszyn dorównujących poziomowi światowemu zaliczane są przez naszych odbiorców zagranicznych:
- rozsiewacze wapna typu RCW-2 i RCW-4, używane również do wysiewu nawozów mineralnych o mniejszej koncentracji czystego składnika NPK. Maszyny te już rozpowszechnione dzięki wysokiej wydajności, dobrej regulacji i ilości wysiewu, prostocie obsługi znajdują coraz szerszy krąg odbiorców tak krajowych, jak i zagranicznych.
Rozrzutnik wapna RCW-2.
Rozrzutnik wapna ciągnikowy RCW-4.


Do podstawowych maszyn, niezbędnych w każdym gospodarstwie, zaliczyć należy siewniki nawozowe, a w tym o symbolu SNT-2,6. Jest to maszyna zawieszana na trzypunktowym układzie ciągnika, przeznaczona do wysiewu nawozów mineralnych, zarówno pylistych, jak i granulowanych.
Siewnik nawozowy SNT-2,6.


Roztrząsacze obornika typu RT, służące do transportu i roztrząsania obornika, należą do maszyn cieszących się powszechnym uznaniem użytkowników krajowych i zagranicznych.
Mogą one być wyposażone również w adaptery do wysiewu nawozów mineralnych.

Maszyny do ochrony roślin

Wyrazem wysokich osiągnięć technicznych w dziedzinie aparatury do ochrony roślin są opryskiwacze typu ORZ-300A i ORC-600.
Opryskiwacz ORZ-300A jest zawieszany na ciągniku. Służy on do oprysku upraw polowych, przy użyciu belek polowych, w celu zwalczania chwastów, szkodników i chorób roślin. Do oprysku sadów i drzew służy specjalna rama łukowa, której zastosowanie eliminuje dodatkową obsługę agregatu. Zbiornik tego opryskiwacza o pojemności 300 dm3 wykonany jest z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie wszelkich środków stosowanych w ochronie roślin. Maszyna ta wyposażona jest w nowoczesną, o małych gabarytach pompę przeponową napędzaną wałem odbioru mocy ciągnika przez wał przegubowo-teleskopowy.
Opryskiwacz ORZ-300A.


Przyczepiany opryskiwacz ORC-600 przeznaczony jest do opryskiwania upraw przy użyciu belek polowych i rozpylaczy międzyrzędzi oraz drzew i krzewów przy użyciu jednej lub dwóch lanc sadowniczych. Pojemność zbiornika 600 l. Zespół pomp przeponowych napędzany jest od wału przekaźnika mocy.

Maszyny do zbioru zbóż i zielonek

Samobieżny kombajn zbożowy KZB-3B, systematycznie usprawniany, zasłużył sobie na powszechne uznanie. Wyposażony jest on w bezstopniową przekładnię jezdną, kopiujący przyrząd tnący oraz układ hydrauliczny do regulacji prędkości jazdy, nagarniacza i zespołu przyrządu tnącego. Do pracy na terenach o podłożu grząskim i podmokłym może być dostarczany w wykonaniu na półgąsienicach (w miejsce przednich kół jezdnych) i z hydraulicznym układem wspomagającym kierowanie tylnymi kołami jezdnymi.
Na życzenie nabywcy dostarczane są podnośniki palcowe do wyległego zboża, podbieracz pokosów oraz zawieszane prasy do słomy.
Kombajn napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 65 KM.
Najwłaściwsza szerokość zespołu żniwnego to 3,3 m. Kombajn może być wyposażony w zbiornik na ziarno o pojemności 1,3 m3 bądź w urządzenie workujące. Wysokość cięcia regulowana w granicach 60-800 mm.
Kombajn ryżowy KZB-3R.


Produkowana wiązałka WC-5 stanowi nowoczesną i lekką maszynę posiadającą szereg poważnych zalet. Zastosowane w niej zamknięte napędy w skrzyniach przekładniowych mają maksimum pewności i bezpieczeństwa pracy. Dzięki zastosowanemu rozdzielaczowi obrotowemu zbędna jest obecność drugiego pracownika przy koszeniu zbóż wyległych i rzepaku. Nowoczesne rozwiązanie układu kinematycznego wiązacza zapewnia 100% wiązania. Produkowane są również wiązałki i żniwiarki do pociągu konnego.
Wiązałka WC-5.


Wysokosprawny, o nowoczesnym rozwiązaniu konstrukcyjnym ścinacz do zielonek SKH-2 należy do maszyn szczególnie pożądanych i mających szerokie zastosowanie. Przeznaczony jest on do sprzętu zielonek nisko i wysokołodygowych do zakiszania lub bezpośredniego skarmiania. Nadaje się również do ścinania łęcin ziemniaczanych, podbierania słomy z wałów i wstępnego ogławiania buraków. Ma on dwubiegową skrzynię przekładniową pozwalającą na momentalną zmianę obrotów bębna ścinającego w zakresie 1026 – 1430 obr/min. Umożliwia to oszczędne gospodarowanie mocą ciągnika w zależności od rodzaju zbieranej masy. Koła jezdne zamocowane są w układzie wahaczy przesuwnych wzdłuż osi poprzecznej maszyny. Daje to możliwość bezstopniowej regulacji rozstawu kół przy pracy w międzyrzędziach. Regulacja wysokości cięcia jest indywidualna dla każdego z kół przy pomocy dźwigników śrubowych wbudowanych w układ wahaczy.
Ścinacz zielonek SKH-2.


Poza konnymi i ciągnikowymi kosiarkami produkowanymi od szeregu lat, uruchomiono produkcję nowoczesnej lekkiej kosiarki KZ-3. Jest ona kosiarką uniwersalną, wyposażoną w przyrząd tnący do normalnego cięcia o szerokości roboczej 1,8 m. Na żądanie kosiarka może być wyposażona w przyrząd do średniego cięcia.
Do zbierania i prasowania siana oraz słomy służą produkowane i usprawnione prasy zbierające typu PZS-3.
Prasa zbierająca PZS-3.


Do czyszczenia ziarna i nasion na cele nasienne i konsumpcyjne służą produkowane czyszczalnie typu CZ-21. Efektem pracy tej czyszczalni jest ziarno o czystości 99,7%. Prosta konstrukcja, łatwa obsługa i wysoka jakość czyszczenia – to zalety tej maszyny. Czyszczalnia może pracować w magazynach płaskich lub widokondygnacyjnych.
Wyposażenie podstawowe stanowi 26 sit oraz płaszcze tryerów o kieszonkach Ø 5,5 mm. Na specjalne zamówienie może być dostarczony pełny zestaw sit w ilości 84 szt. oraz tryery o średnicach kieszonek od 2,5 do 9,0 mm. Tak bogate wyposażenie czyszczalni stawia ją w rzędzie czyszczalń klasy światowej.
Czyszczalnia CZ-21.


Do produkcji mączki siennej służy suszarnia bębnowa do zielonek o symbolu SB-1,5. Wydajność agregatu wynosi 1,5 t/godz. przy wilgotności początkowej 72% oraz końcowej 10%. Suszarnia może być dostarczana z piecem na paliwo stałe lub z piecem na paliwo ciekłe.
Suszarnia bębnowa SB-1,5.


Oprócz suszarni o wydajności 1,5 t suszu na godzinę produkowana jest również suszarnia o wydajności mniejszej – 1,0 t/godz. Suszarnie takie pracują sprawnie już od kilku lat w wielu gospodarstwach rolnych. Produkowane są również adaptery umożliwiające dodatkowo suszenie ziemniaków na tej maszynie.
Do omłotu zbóż zbieranych wiązałkami i żniwiarkami produkowane są wszechstronnie sprawdzone młocarnie czyszczące o wydajności od 4 do 15 q/godz.
Do wycierania z główek nasion koniczyny produkowane są bukowniki o symbolu BK-1100.

Maszyny do zbioru okopowych

W zakresie maszyn do zbioru ziemniaków produkowany jest szeroki wachlarz kopaczek począwszy od konnych jednorzędowych, które cieszą się olbrzymim popytem, poprzez kopaczki ciągnikowe przyczepiane elewatorowe, półzawieszane i zawieszane gwiaździste.
Kopaczka konna KKW.


Wśród wymienionych kopaczek na szczególną uwagę zasługują kopaczki typu KEP oraz kopaczka KGZW-1p.
Kopaczki typu KEP produkowane są w dwóch odmianach jako KEP-2 przeznaczone do pracy na terenach równinnych oraz KEP-2p do pracy na pochyłościach do 8o. Są to kopaczki ciągnikowe półzawieszane elewatorowe przeznaczone do współpracy z ciągnikiem o mocy od 25 KM wyposażonym w wałek odbioru mocy.
Kopaczki typu KEP nadają się do pracy przy rozstawie redlin od 60 do 70 cm. Bardzo lekka konstrukcja, łatwość transportu (koła ogumione), małe zapotrzebowanie mocy i niezawodna praca stawia te maszyny w rzędzie nowoczesnych.
Kopaczka KEP-2.


W roku 1966 uruchomiono produkcję kopaczki gwiaździstej wzmocnionej KGZW-1p, która w stosunku do poprzednio produkowanej  KGZ-1a posiada zmieniony układ kopania, bardziej korzystny, wzmocnioną ramę oraz cały zespół kopiący. Dzięki wymienionym zmianom kopaczka może pracować w różnych warunkach glebowych. Wyposażenie kopaczki w urządzenia przesuwne zmieniające jej położenie w stosunku do osi podłużnej ciągnika pozwala na pracę na zboczach.
Kopaczki KPP-2 z przenośnikiem poprzecznym mogą pracować jako maszyny samodzielne lub w zestawie maszyn przeznaczonych do rozdzielnej metody zbioru ziemniaków.
Kopaczka KPP-2.


W zakresie maszyn do zbioru buraków, obok produkowanego już od kilku lat kombajnu KBC-1 uruchomiono również produkcję dwurzędowego kombajnu KBC-2.
Kombajny te cechuje dokładna praca: nie pozostawiają one buraków na ziemi, nie kaleczą ich i dokładnie ogławiają. Do budowy kombajnu użyto materiałów wysokiej jakości, a elementy robocze oraz pręty przenośników są ulepszone cieplnie. Gwarantuje to bezawaryjną pracę i długą żywotność kombajnu. Podnoszenie i opuszczanie zespołów roboczych jest ułatwione dzięki zastosowaniu układu hydraulicznego.
Kombajn do zbioru buraków cukrowych KBC-1.


Maszynami do dwufazowej metody zbioru buraków są ogławiacze i wyorywacze. Ogławiacz do buraków OBC-2 ogławia liście jednocześnie z dwóch rzędów i ładuje je na przyczepę. Ogławiacz jest maszyną o nowoczesnej konstrukcji i estetycznym wyglądzie. Całość konstrukcji wsparta jest na ramie z rur. Wysokość ogławiania jest regulowana przez opuszczenie lub podnoszenie czujnika wraz z nożami ogławiającymi. Ogławiacz współpracuje z ciągnikami o mocy 30-40 KM.
Ogławiacz z ładowaczem liści OBC-2.


Wyorywacz do buraków WBC-2 jest maszyną półzawieszaną współpracującą z ciągnikiem o mocy 30-40 KM. Wykonuje on drugą część pracy w rozdzielnej metodzie zbioru buraków, tj. wyoruje on jednocześnie dwa rzędy buraków, oczyszcza je i przenosi na jadącą obok przyczepę lub załadowuje do własnego zbiornika opróżnianego okresowo.

Maszyny do przygotowywania pasz

Spośród znacznego asortymentu maszyn dla gospodarki podwórzowej, produkowanych w Polsce, dużym uznaniem cieszy się rozdrabniacz bijakowy RB-1,3. Maszyna ta służy do rozdrabniania na śrutę wszelkiego rodzaju zbóż i nasion strączkowych. Może być on stosowany w gospodarstwach różnej wielkości. Nowoczesna lekka konstrukcja, łatwa obsługa i niezawodność w pracy sprawiają, że maszyna ta zdobyła szerokie uznanie odbiorców zagranicznych i krajowych.
Rozbijacz bijakowy RB-1,3."Maszyny i ciągniki rolnicze"
Maj 1967


Przygotował i nadesłał Mateusz Stasiński